29. ročník Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka zná své laureáty
17. září 2023·MgA. Daniela Peclová

29. ročník Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka zná své laureáty

Hudební fakulta

Ve dnech 15. a 17. září se konala v Besedním domě finálová kola Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka v Brně v oborech kontrabas a violoncello. Laureáty 29. ročníku prestižního hudebního klání se stali účastníci z Číny a České republiky.

Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění každoročně pořádá prestižní Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka, a to hned v několika oborech. Na 29. ročník soutěže se do Brna sjeli kontrabasisté a violoncellisté mladší 35 let z celého světa, jež hodnotila mezinárodní porota složená z odborníků ve svém oboru. V pětiletých cyklech se pravidelně střídají obory smyčcové kvarteto, housle, violoncello, kontrabas, flétna, klarinet, lesní roh, tuba a klavír a varhany.

Svůj talent předvedlo 32 kontrabasistů a kontrabasistek a 36 violoncellistů a violoncellistek přihlášených z České republiky, Japonska, USA, Korejské republiky, Taiwanu nebo Chile. „Soutěž Leoše Janáčka se nese ve znamení nejen mimořádných výkonů finalistů, ale jedná se také o obrovskou příležitost setkání a růstu; porotci, soutěžící, manažeři a publikum mohou slyšet, jak se hraje v Asii, Evropě nebo v Americe a mohou pozorovat, jak různorodé jsou přístupy ke stejné skladbě a jakým směrem se interpretační scéna posunuje“, zmínila děkanka HF JAMU, Barbara Maria Willi.

O vítězích rozhodovaly mezinárodní poroty. Oboru violoncello předsedal Colin Carr z Velké Británie, který tento post převzal po Davidu Geringasovi, který do poroty nemohl zasednout ze zdravotních důvodů. Porotě oboru kontrabas předsedal německý kontrabasista Frithjof-Martin Grabner.

„Unikátní na Mezinárodní soutěži Leoše Janáčka je skutečnost, že její realizaci vykonávají skvělé a mezinárodně zběhlé studentky Hudební produkce, které se pod vedením zkušeného týmu projektových manažerek Hudební fakulty starají o bezproblémový průběh, otevřenost a mladistvou atmosféru. Porotci vyzdvihovali vysokou uměleckou úroveň této soutěže a samotní soutěžící byli nadšení z vibrující atmosféry města Brna“, dodává Barbara Maria Willi.

V oboru violoncello získal první cenu, a zároveň zvláštní cenu, možnost vystoupit na Mezinárodním hudebním festivalu Leoše Janáčka 2024 Zhihao Wu z Číny. Druhé místo získal Artyom Ioanisyan z Arménie a třetí místo bylo uděleno Kamilovi Mukhametdinovi
ze Švýcarska.
Čestné uznání a cenu za nejlepší interpretaci skladby Leoše Janáčka získala Jingzhi Zhank z Číny.

V oboru kontrabas se stal vítězem Ondřej Sejkora z České republiky, který také jako zvláštní cenu získal možnost koncertního vystoupení na Mezinárodním hudebním festivalu Leoše Janáčka 2024. Vítěz dále získal zvláštní cenu, a to cenu poroty za nejlepší interpretaci povinné skladby Miloslava Gajdoše a poukaz od partnera soutěže Barnabass. Druhé místo a zvláštní cenu poroty za nejlepší interpretaci povinné skladby Miloslava Gajdoše získal Mikhail Aharodnikau z Běloruska. Na třetím místě se umístil Donatas Butkevicius z Litvy. Čestné uznání a zvláštní cenu koncertního vystoupení v rámci akce Od Janáčka k dnešku – Dny mladých interpretů, Brno 2024 získal Dominik Seďa z České republiky. Byla také udělena zvláštní cena poroty pro nejmladšího účastníka soutěže, kterým byl Antoni Trzesniewski z Polska.

Nejlepší účastníci soutěže v obou kategoriích dále obdrželi od partnerů soutěže Violin Schönbach sadu strun a notový materiál od hudebního nakladatelství Bärenreiter Praha s.r.o.

Výherci soutěže k titulu laureáta získali tradiční finanční ocenění sto tisíc korun (1. cena), sedmdesát tisíc korun (2. cena) a čtyřicet tisíc korun českých (3. cena).

Přílohy

Janáčkova akademie múzických umění

Janáčkova akademie múzických umění (JAMU) má za sebou více než sedmdesátiletou historii, během které zformovala již několik generací vynikajících umělců v oblasti dramatických a hudebních umění. Její činnost (vzdělávací, vědecká, umělecká i výzkumná) je umocňována řadou aktivit přesahující rámec školy i státu.