Desátý ročník Symposia: Umění | Hudba | Management spojí špičkové odborníky z celého světa
2. dubna 2024·MgA. Daniela Peclová

Desátý ročník Symposia: Umění | Hudba | Management spojí špičkové odborníky z celého světa

Hudební fakulta

Hudební fakulta JAMU ve spolupráci s kreativním hubem KUMST pořádají již 10. ročník Symposia: Umění | Hudba | Management, jež je mezinárodním setkáním studentů, pedagogů a odborníků, zaměřeným zejména na oblast hudebního managementu a produkce. Program zaměřený na digitalizaci, zavádění inovací nebo udržitelnost nejen v hudbě se bude konat 9. a 10. dubna 2024 v brněnském KUMSTu.

SYMPOSIUM: Umění | Hudba | Management bylo založeno v roce 2013 na Hudební fakultě JAMU a pořadatelství se každý rok střídá na uměleckých vysokých školách České republiky a Slovenska, kde je vyučován obor hudební produkce a management - Hudební a taneční fakultě AMU v Praze a Hudobné a tanečné fakultě VŠMU v Bratislavě. Cílem této konference je prozkoumání oblasti uměleckého managementu prostřednictvím přednášek, workshopů a panelových diskuzí s odborníky. Současně nabízí účastníkům možnost setkání s lidmi se stejnými zájmy, navázání nových pracovních i přátelských vztahů a rozšíření kontaktní sítě.

Tématy letošního symposia jsou digitalizace, zavádění inovací, práce s publikem a udržitelnost v souvislosti s uměleckým managementem nejen v hudbě. Vedení přednášek, diskuzí nebo workshopů na tuto problematiku se ujmou osobnosti ze zahraničí i tuzemska, mezi které patří Aubrey Bergauer (USA), Brian Kavanagh, David Taylor, Marta Génova (VB) a další. Z českých odborníků se představí např. Jan Žemla (Janáčkova filharmonie Ostrava), Lukáš Rychtařík (Championship Music) nebo Matěj Ostárek (Štěrkovna Open Music). Podrobný program a všechny přednášející naleznete na webu symposia.

Symposium se koná pod záštitou primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové, odborné záštity ředitelky Filharmonie Brno PhDr. Marie Kučerové.

Janáčkova akademie múzických umění

Janáčkova akademie múzických umění (JAMU) má za sebou více než sedmdesátiletou historii, během které zformovala již několik generací vynikajících umělců v oblasti dramatických a hudebních umění. Její činnost (vzdělávací, vědecká, umělecká i výzkumná) je umocňována řadou aktivit přesahující rámec školy i státu.