Dvě opery ze dvou různých světů, v jeden večer, v jednom divadle
7. března 2024

Dvě opery ze dvou různých světů, v jeden večer, v jednom divadle

Hudební fakulta

Nečekaná láska, nevěra, ale hlavně humor jsou hlavními symboly oper V studni a Polapená nevěra. Nové inscenace Komorní opery Hudební fakulty JAMU bourají předsudky o životě seniorů a tlumočí operu pro Neslyšící.

Touha po lásce může člověka zavést i tam, kde by to nikdo nečekal. A stejně tak se láska může objevit na místech, kde by se mohlo zdát, že už se čeká jen na jediné. Příběh mladé Lidunky z opery Viléma Blodka (1834 – 1874) V studni (1867) je netradičně zasazen do domova pro seniory, kde se o ni kromě lékaře Vojtěcha zajímá také šarmantní senior Janek. Ačkoli není těžké uhodnout, ke kterému z nich Lidunku na konci opery srdce zavede, vytvořil režisér Marek Řihák ve svém pojetí inscenaci, která se s humorem věnuje mezigeneračním problémům ve vztazích i v běžném životě. Autorkou scény a kostýmů je Zora Davidová, hudebního nastudování se zhostil dirigent Marek Madeja, hraje Janáčkův akademický orchestr (JAO).

Druhá polovina večera bude patřit opeře Polapená nevěra (1957) skladatele Otmara Máchy (1922 – 2006) na text stejnojmenné anonymní staročeské frašky. Prostinký příběh starého kupce, který se na poslední chvíli rozhodne neodjet na služební cestu a prolomí tak komicky milostný trojúhelník, se uzavírá slovy – „v kterém manželství není rovnosti, tu nemůže být ani svornosti“. Režisér Vojtěch Orenič se rozhodl tuto hříčku obohatit o další vrstvy a překvapivé momenty, jako je například zapojení tlumočníků znakového jazyka a jejich umístěním přímo na jeviště. Zároveň jednu z postav ztvární neslyšící herec, a tak se operní zpěv a český znakový jazyk stávají rovnocenným výrazovým prostředkem. Výtvarnicí scény je Monika Baršová, kostýmní návrhy jsou dílem režiséra. S Janáčkovým akademickým orchestrem posluchačů HF JAMU operu nastudoval a řídí Kento Satsuma. Lidé se sluchovým postižením se ve svém životě potýkají s komunikační bariérou, kvůli které jim nejsou přístupné běžné kulturní akce. Právě díky uměleckému tlumočení do českého znakového jazyka si mohou i oni vychutnat zážitek z divadelního představení stejně jako slyšící diváci. Tlumočníci zprostředkovávají neslyšícím divákům nejen překlad textu, ale také rytmus, tempo, melodii a celkovou náladu hudby.

Díky spolupráci s ateliérem Divadlo a výchova pro Neslyšící DF JAMU a Divadelního spolku OUKEJ, jehož součástí je skupina Hands Dance, jsou obě opery tlumočeny do českého znakového jazyka. Komorní opera HF JAMU tak i otevírá diskusi o možnostech opery jako inkluzivního umění, bezprostředně a pro každého.

Janáčkova akademie múzických umění

Janáčkova akademie múzických umění (JAMU) má za sebou více než sedmdesátiletou historii, během které zformovala již několik generací vynikajících umělců v oblasti dramatických a hudebních umění. Její činnost (vzdělávací, vědecká, umělecká i výzkumná) je umocňována řadou aktivit přesahující rámec školy i státu.