Jak se může z dobrého úmyslu stát zlo?
19. ledna 2024

Jak se může z dobrého úmyslu stát zlo?

Studio Marta

O tom a jiném vypovídá autorský text Ikarova křídla Báry Viceníkové, který bude uveden na jevišti Studia Marta v režii Václava Alexy již 1. února 2024 od 19:00.

Inscenace se bude zabývat tématem extrémismu, ale také lhostejnosti. Dobrého úmyslu a špatného činu. A bude záležet jen na divácích, kdy a kde naleznou ono kritické místo zlomu, nežádoucího odklonu ke zlému. Ne vždy je snadné jej identifikovat, protože hranice mezi dobrem zlem někdy bývá téměř nerozpoznatelná.

„V dnešní době se pohybujeme ve světě, kterému přestáváme rozumět, nevíme, čemu věřit. Osvědčené jistoty mizí, najednou jsou možné věci, které jsme si dříve nedokázali připustit a přicházíme na to, že nemáme žádnou pojistku, jak je zastavit. V takovém světě není těžké dát od všeho ruce pryč. Distancovat se, ztratit víru v porozumění. Pokud budeme naopak chtít tento upadající svět změnit, bude potřeba velká míra energie. A zde leží otázka; jak dosáhnout změny, nebýt při tom sám sobě pokrytcem, ale nestát se jedním z těch, kteří svou urputností začnou pošlapávat ostatní?“ uvažuje o tématu dramaturgyně a autorka Bára Viceníková.

Václav Alexa ke svému režijnímu pojetí uvádí: „Inspiroval jsem se u S. Kubricka v estetickém sjednocení universa, u L. Klímy v grotesce a sebeironii, v antické tragédii jejím patosem a u E. Craiga v pojetí architektury scény.“

A bude to velké. Na jevišti se totiž potkají postavy mýtické, fiktivní, literární nebo historické. Tento kaleidoskop osudů se režisér rozhodl umístit na simultánní jeviště, scénografka Ester Hradilová pak pro tento účel realizovala vertikální scénu s jednotlivými hracími plošinami. Většina objektů, včetně světelných portálů, bude promítána pomocí videomappingu Bohdana Chrastila. Podstatnou složkou inscenace bude také světelný design Adama Gazárka.

Na inscenaci se dále spolupodílí mnoho tvůrců z mimodivadelních oborů, kteří byli přizváni, aby zajistili profesionální úroveň jednotlivých složek jevištního tvaru.  O masky jednotlivých postav se postarala make-up artistka speciálních efektů Natalia Zdziebková, mechaniku objektů měl na starosti Ing. Matěj Štětka, taneční choreografie Valerie Nedobová a autorskou hudbu napsala skladatelka Kateřina Szymeczková.

V inscenaci se představí absolvující ročník studentek a studentů z Ateliéru činoherního herectví Aleše Bergmana, kteří v této tragické skice světa ukáží jak hraniční psychologické stavy, práci na oblouku dramatické postavy, tak další dovednosti, které se vážou ke konkrétním rolím; tanec, zpěv, fyzické herectví nebo například přednes verše.

Vstupenky na inscenaci a další informace, např. o reprízách, najdete na webu marta.jamu.cz

 

Inscenační tým

Autor, dramaturgie: Bára Viceníková 

Režie: Václav Alexa

Scéna: Ester Hradilová

Kostýmy: Magdaléna Černá   

Hudba: Kateřina Szymeczková 

Choreografie: Valerie Nedobová

Masky: Natalia Zdziebková

Technologie: Ing. Matěj Štětka

Světlo: Václav Marian Šesták

Zvuk: Jan Szép

Světelný design: Adam Gazárek

Videomapping: Bohdan Chrastil

Produkce: Barbora Čechová  

Foto, video: Adéla Šperková  

Grafika: Kristina Komárková

Grafická spolupráce: Jakub Švoma

 

Osoby a obsazení

Brand – Lukáš Baroš  

Agnes – Bára Horčičková  

Ikaros, Duše – Jonáš Sýkora/David Piskač

Daidalos, Duše – Hynek Tajovský

Kain – Hana Drnovská  

Svatá Terezie, Julie, Duše – Nikola Štěpánková

Salome, Borka, Duše – Klára Marxová

Jochanaan, Romeo, Duše – Jakub Bagin 

Robespierre – Kamil Bačovský 

Herodes, Týpek – Jan Lukeš

 

Ikarova Křídla

Autor:                 Bára Viceníková

Režie:                  Václav Alexa

Premiéra:           1. 2. 2024

První reprízy:     2. 2., 5. 2., 6. 2., 22. 2, 23. 2., 26. 2, 27. 2 2024

 

Kontakt

Adresa:              Studio Marta

Bayerova 5

602 00 Brno

Web:                    www.studiomarta.cz

Email:                  marta@jamu

Janáčkova akademie múzických umění

Janáčkova akademie múzických umění (JAMU) má za sebou více než sedmdesátiletou historii, během které zformovala již několik generací vynikajících umělců v oblasti dramatických a hudebních umění. Její činnost (vzdělávací, vědecká, umělecká i výzkumná) je umocňována řadou aktivit přesahující rámec školy i státu.