Mladí violoncellisté a kontrabasisté předvedou svůj talent v mezinárodní soutěži
1. září 2023·Lucie Pokorná

Mladí violoncellisté a kontrabasisté předvedou svůj talent v mezinárodní soutěži

Hudební fakulta

Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění (HF JAMU) každoročně pořádá prestižní Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka v Brně. Letošní 29. ročník této interpretační soutěže v oborech kontrabas a violoncello se koná ve dnech 8.–17. září. Finálová kola soutěže se konají v pátek 15. září v oboru violoncello a v neděli 17. září v oboru kontrabas v Besedním domě v Brně, kde soutěžící vystoupí za doprovodu orchestru Czech Virtuosi pod taktovkou dirigenta Leoše Svárovského a orchestru Ensemble Opera Diversa s dirigentkou Gabrielou Tardonovou.

Mezinárodní interpretační soutěž nenese pouze jméno a odkaz světoznámého hudebního skladatele Leoše Janáčka, ale má také poslání vyhledávat a podporovat mladé talentované umělce. Do Brna se tak každoročně sjíždí interpreti do 35 let z celého světa, kteří předvádí svůj talent před mezinárodními porotami složenými z renomovaných odborníků. V pětiletých cyklech se pravidelně střídají obory smyčcové kvarteto, housle, klavír, varhany, flétna, klarinet, lesní roh, tuba a letošní violoncello a kontrabas.

Do soutěže se v letošním roce rozhodlo zapojit celkem 85 violoncellistů, kteří pocházejí z různých koutů světa, včetně České republiky, Japonska, Polska, Německa, Spojených států amerických, Korejské republiky a dalších. Kategorie kontrabasistů se letos může pyšnit zájmem 47 talentovaných hudebníků, kteří pocházejí mimo jiné z Polska, Itálie, Rumunska, Taiwanu, Chile, Korejské republiky nebo také ze Švédska.

“Letošní ročník soutěže přitáhl reprezentativní počet velmi slibných účastníků ze čtyř kontinentů, kteří svými basovými vlnami rozezní jak Besední dům, tak Hudební fakultu a Divadlo na Orlí. Mezinárodní složení dvou porot by možná potěšilo i samotného Janáčka, jelikož se v seznamu ocitla velká jména světové hudební scény. Napětí je ve vzduchu a přeji soutěžícím i členkám a členům porot, aby uchopili šanci hlubokého setkání skrze lásku k hudbě”, dodala děkanka Hudební fakulty JAMU Barbara Maria Willi.

Violoncellové porotě bude předsedat David Geringas z Litvy, předsednictví poroty pro kontrabas přijal Frithjof-Martin Grabner z Německa. Soutěžící, kteří získají titul laureáta, budou nejen moci pyšně nosit tento vážený titul, ale také se těšit na tradiční finanční ocenění. V každé kategorii budou první místa odměněna částkou sto tisíc korun, druhá místa pak sedmdesáti tisíci a třetí místa získají čtyřicet tisíc korun českých. Soutěžící mohou být motivováni také zvláštními cenami, které poskytují partneři soutěže.

„Tato soutěž, která do Brna opět přilákala mladé talenty z celého světa, je jedním z nejvýznamnějších hudebních klání v České republice. Úroveň soutěže bývá tradičně nevšední a vysoká. Jihomoravský kraj proto takovou akci pravidelně finančně podporuje,“ sdělil náměstek hejtmana pro oblast kultury a cestovního ruchu František Lukl.

Soutěž se v každém oboru koná ve třech kolech, která jsou zdarma přístupná veřejnosti. První kolo v oboru violoncello se uskuteční v termínech 9.–11. září, druhé kolo proběhne 12.– 13. září, obě v prostorách Divadla na Orlí, a finále 15. září od 14.00 hod. v Besedním domě za doprovodu orchestru Czech Virtuosi pod taktovkou dirigenta Leoše Svárovského.

Kontrabasisty čeká první kolo v termínu 11.–13. září a následně druhé ve dnech 14.–15. září v Koncertním sále HF JAMU. Závěrečné třetí kolo oboru kontrabas se uskuteční v neděli 17.  září od 14.00 hod. v Besedním domě ve spolupráci s orchestrem Ensemble Opera Diversa
s dirigentkou Gabrielou Tardonovou.

„Cílem Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka je nejen objevovat a popularizovat mladé talentované umělce, ale i zdůrazňovat, jak unikátním dorozumívacím prostředkem hudba je. Staletími prověřené kompozice mají co říci i dnes a skrze tóny, akordy a stupnice si lze porozumět beze slov, bez bariér geografických i kulturních. Děkuji Janáčkově akademii múzických umění za setrvalou péči o Janáčkův odkaz i prostřednictvím této soutěže,“ podotkla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Podrobnější informace o soutěži naleznete v příloze nebo jsou dostupné také na: hf.jamu.cz/mslj/ nebo www.facebook.com/MSLJBrno.

Janáčkova akademie múzických umění

Janáčkova akademie múzických umění (JAMU) má za sebou více než sedmdesátiletou historii, během které zformovala již několik generací vynikajících umělců v oblasti dramatických a hudebních umění. Její činnost (vzdělávací, vědecká, umělecká i výzkumná) je umocňována řadou aktivit přesahující rámec školy i státu.