VŠICHNI HRAJEME DIVADLO - SOCIOLOGIE NA JEVIŠTI  STUDIA MARTA
11. března 2024

VŠICHNI HRAJEME DIVADLO - SOCIOLOGIE NA JEVIŠTI STUDIA MARTA

Studio Marta

Sociologický bestseller amerického vědce Erving Goffmana z roku 1959 se stal základní sociologickou literaturou pro několik generací. „Je to stále funkční a platný model výkladu fungování společnosti“, říká sociolog Pavel Pospěch (Masarykova univerzita Brno). Goffman v knize aplikuje divadelní terminologii a pravidla praktického fungování divadla na běžný každodenní chod společnosti. Rovněž se zabývá tím, z čeho a proč je vlastně lidská společnost utvořena.

„Zajímá nás prolamování stereotypu, který o Goffmanově knize vládne, a sice že použití metafory fungování divadelního světa na fungování celé lidské společnosti kritizuje nebo ponižuje lidské jednání, které se nevyhnutelně vyznačuje ritualitou, opakováním, stereotypy a navazováním, dodržováním pravidel. Goffman naopak člověka jako takového z ničeho nepodezřívá, neboť nepředpokládá, že by existovalo nějaké původní, ryzí, bez nánosů funkční „já“. Goffman naopak předpokládá společnost, která může držet pohromadě jenom díky nevědomému dennodennímu udržování a dodržování určitých společenských pravidel a hraní rolí: bez tohoto „rituálu“ by se rozpadla a lidé by nevěděli, jak se chovat a jak spolu vůbec vyjít.“, říká o tom, jak s tématem knihy pracoval režisér Jiří Honzírek.

„Při adaptaci jsme se kromě samotné knihy zajímali i o Goffmanův život. Goffmanovy pracovní a studijní postupy stejně jako jeho osobní život nejsou příliš známé, zároveň však velmi zajímavým a bizarním způsobem doplňují a komentují jak samotnou knihu, tak pozici jejího autora. Proto se v našem projektu postava Goffmana i objeví.“, doplňuje dramaturgyně Katarína Kašpárková Koišová.

Čistá a jednoduchá scéna Marie Štěpánové nás přenese do fotografického ateliéru. Není však jediným prostorem, ve kterém se projekt - inscenace odehrává. Ve snaze přiblížit se každodennímu životu, běžným situacím, ve kterých se všichni ocitáme, bude s prostorem a pohybem v něm různě nakládáno. Minimalistickou scénu - prostor doplňují kostýmy Terezy Porošinové. Ty mají na jedné straně odrážet každodenní život běžného člověka, tak rovněž přiblížit a pojmenovat jednotlivé charaktery.

V projektu se představí jedenáct herců z patnáctičlenného absolventského ročníku z Ateliéru činoherního herectví Aleše Bergmana. Herci se díky projektu měli možnost setkat s jiným druhem práce, než klasickou činohrou. Pracovalo se v intencích autorského divadla, kde koncept i scénář vznikali kolektivní tvorbou. Proces tvorby byl velmi výrazně akcentován. Věříme, že setkání s tímto typem herecké práce a tvorby byl přínosem a zajímavou zkušeností před vstupem do profesního života.

 

Inscenační tým

Autor předlohy: Erving Goffman

Překlad: Milada McGrathová

Režie: Jiří Honzírek

Dramaturgie: Katarína Kašpárková Koišová 

Odborný konzultant: Pavel Pospěch (FSS MU v Brně)

Scéna: Marie Štěpánová 

Kostýmy: Tereza Porošinová 

Světelný design: Vojtěch Dvořák

Zvuk: Monika Lapáčková 

Produkce: Lucie Blechová, Emma Kočířová

Foto, video: Dominika Prášková 

Hrají

Tomáš Henry Abraham, Kamil Bačovský, Hana Drnovská, Jan Lukeš, Klára Marxová, Markéta Richterová, Jonáš Sýkora, Nikola Štěpánková, Veronika Šupejová, Hynek Tajovský, Monika Tomková

 

Všichni hrajeme divadlo

Autor: Erving Goffman, Jiří Honzírek, Katarína Kašpárková Koišová

Režie: Jiří Honzírek

Premiéra: 21. 3. 2024

Reprízy: 22. 3., 25. 3., 4. 4., 5. 4., 8. 4., 9. 4., 22. 4., 23. 4., 24. 4. 2024

 

Kontakt

Adresa: Studio Marta, Bayerova 5, 602 00 Brno

Web: www.studiomarta.cz

Email: marta@jamu.cz

Janáčkova akademie múzických umění

Janáčkova akademie múzických umění (JAMU) má za sebou více než sedmdesátiletou historii, během které zformovala již několik generací vynikajících umělců v oblasti dramatických a hudebních umění. Její činnost (vzdělávací, vědecká, umělecká i výzkumná) je umocňována řadou aktivit přesahující rámec školy i státu.